قانون بودجه سال 1395 کل کشور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که در تاریخ 1395/02/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1395/02/29 به تایید مجلس رسیده بود را در تاریخ 1395/02/30 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.معرفی معاون

حمید جهانشاهی

معاون هماهنگی برنامه و بودجه

لینک ها