کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برگزار شد.

پیرو مصوبات دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 95/5/2 با موضوع بررسی و تصویب سهم شهرستانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان به ریاست فرمانداران و دبیری نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه استان برگزار و نسبت به تعریف و تصویب پروژه های اولویت دار شهرستان ها در بخش های مختلف اقدام گردید.

جهانشاهی، سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه استان با اشاره به اهمیت و جایگاه کمیته برنامه ریزی شهرستان ها افزود: کمیته برنامه ریزی هر شهرستان نقش بسزایی در پیشبرد و تحقق اهداف و برنامه های کلان توسعه آن شهرستان در بخش های مختلف دارد. وی به استمرار برگزاری این جلسات در طول سال جاری تاکید کرد و گفت: بررسی آخرین وضعیت و پیشرفت فیزیکی پروژه ها، میزان تخصیص و جذب اعتبارات توسط دستگاه اجرایی و آگاهی از اقدامات و پیگیری های انجام شده جهت مبادله موافقتنامه های عمرانی از جمله وظایف کمیته برنامه ریزی هر شهرستان می باشد.

جهانشاهی اظهار امیدواری کرد که با یک برنامه ریزی دقیق و جامع می توانیم نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام استان اقدام نماییم.معرفی معاون

حمید جهانشاهی

معاون هماهنگی برنامه و بودجه

لینک ها