جلسه بررسی لایجه بودجه سال ۹۷ استان با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل سالن جلسات شهید رجایی استانداری برگزار شد.

استاندارخراسان جنوبی در این جلسه گفت: مديران بايد ظرف يک هفته آينده پيشنهادات خود در ارتباط با اصلاحاتي که نياز است در بودجه لحاظ شود را به صورت مكتوب ارائه نمايند چرا كه بكارگيري روش هاي گذشته براي مديريت اعتبارات و منابع كشور جواب نمي دهد.

مروج الشریعه، به تغيير رويکرد در بودجه سال ۹۷ کل كشور اشاره كرد و ادامه داد: اين تغيير نقطه عطفي در تاريخ كشور و استان خواهد بود چرا كه براي اولين بار ميزان بودجه عمراني نسبت به سال قبل كاهش يافته است. وی ادامه داد: این به معنای استفاده بيش از پيش از فاينانس و منابع داخلي سرمايه گذاران براي اجراي پروژه هاي عمراني و نيز استفاده از منابع اعتباري بانک ها براي انجام امور عمراني و زيرساختي است. مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه بايد از ظرفيت هاي قانوني که در بودجه سال آتي لحاظ شده است نهايت استفاده صورت گيرد ، ادامه داد: به مقطعي از زمان در نظام و انقلاب رسيده ايم که بايد در بسياري از روش ها و رفتارها و تصميم گيري ها و تفكرات و اقدامات خود تجديد نظر كنيم.

مروج الشریعه، با اشاره به اینکه این تغيير روش نياز به آمادگي روحي، رواني، اداري و سازماني دارد افزود: مديران در بخش هاي مختلف مي بايست از هم اکنون خود را براي اين تغييرات آماده کرده و از شرايط موجود بهترين و بيشترين بهره برداري را از بودجه سال ۹۷ براي استان ببرند.

وی ادامه داد: برخی اصلاحاتی که از سوي مديران در حوزه هاي تخصصي خود ارائه مي کنند ممکن است بتواند بسياري از مشكلات رامرتفع نموده و يا زمينه هاي برخورداري افراد زيادي را در زمينه هاي مختلف فراهم نمايد. استاندار خراسان جنوبی، به پرداخت یارانه مستقیم به عنوان يکي از سياست هاي غلط اقتصادي در گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مي توان با بکارگيري روش هايي عزتمندانه كمك به نيازمندان و حل مشكلات آنها را در دستور كار قرار داد و از پرداخت يارانه مستقم كه ريشه هاي منابع اعتباري كشور را مي خشكاند پرهيز نمود.

این گزارش حاکیست؛ در این جلسه لايحه بودجه سال ۹۷ و ظرفيت هاي موجود در اين بودجه از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان مورد بررسي قرار گرفت.