رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: برنامه ششم توسعه برنامه‌اي مسئله محور است
برنامه ششم توسعه مساله محور و متمركز بر سه موضوع «آب، محيط‌زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي» است بنابراين در برنامه ششم براي آن‌ها تصميم‌گيري شده است.

دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با اظهار اين مطلب افزود: اين سه مساله مهم به سمت بحران مي‌رود؛ اگر براي آن فكري اساسي نشود مشكلات زيادي پيش مي‌آيد.

وي اظهارداشت: هم‌اكنون دولت حقوق بازنشستگي لشگري و بخشي از كشوري را پرداخت مي‌كند.

وي ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، همه كشورها براساس شاخص‌هايي كه رقابت‌پذيري آنها مبتني بر عوامل توليد، بهره وري و نوآوري است، دسته‌بندي شده‌اند.

دكتر نوبخت افزود: در اين كشورها شركت‌هايي به طور مشخص تقسيم‌بندي شده‌اند؛ پيش‌بيني كرده‌ايم كه در داخل كشور نيز بايد در چه زمينه‌هايي ورود و سرمايه‌گذاري كنيم.

وي ادامه داد: در شرايط پسابرجام فقط كشورهايي مانند چين براي همكاري در كنار ما نيستند؛ اگرچه ما با قدردان اين كشورها هستيم كه با ما همكاري داشته‌اند اما تاكيدمان اين است كه بايد در فضاي رقابتي با كشورها كار كنيم.
سخنگوي دولت با تاكيد بر بازارهاي مشترك و دستيابي اين بازارها در همكاري‌هاي دوجانبه گفت: در سرمايه‌گذاري با شركت‌هايي مانند پژو تلاش شده است كه بتوانيم از بازارهاي آنها استفاده كنيم.

وي گفت: در برنامه ششم توسعه زمينه‌هايي مانند معدن، ميادين مشترك، گردشگري، فناوري اطلاعات و حمل ونقل ريلي بخش‌هاي پيش‌راني هستند كه به آن توجه شده است.

دكتر نوبخت اضافه كرد: اگر چه در بخش سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف به آمايش سرزمين توجه داريم اما سواحل جنوبي به ويژه «مكران» از نظر منطقه‌اي براي ما اولويت دارد و قرار است در اين منطقه متمركز شويم.

وي با اشاره به اينكه ما مي‌خواهيم از كشورهايي استفاده كنيم كه رقابت‌پذيري آن‌ها بر مبناي توليد، بهره‌وري و نوآوري است، خاطرنشان كرد: اينها كشورهايي هستند كه قرار است برنامه‌ريزي‌هايي به صورت مشترك با آنها داشته باشيم.

دكتر نوبخت افزود: در تنظيم بودجه سال ۹۵ نمايندگان اتاق حضور فعالي داشتند و خود من از نظرات نمايندگان اتاق بهره‌مند شدم.

ادامه داد: تهيه برنامه خوب بخشي از كار است، اما اجراي آن بخش مهمي است. سابقا انتقاد بيشتر در اجرا بود چرا كه برنامه‌ها عملياتي نمي‌شد. ما با همكاري اتاق بازرگاني برنامه‌ريزي كرده‌ايم و مهم اين است كه با فعالان اقتصادي آن برنامه‌ها را اجرايي كنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اضافه كرد: گرچه ما اين برنامه را به مجلس ارائه كرديم اما آن را در سطح عام منتشر نكرده‌ايم و براي هفته آينده مصمم هستيم ابعاد برنامه ششم را به عنوان اولين برنامه اقتصاد مقاومتي تبيين كنيم.

وي افزود: ما در طي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سومين برنامه در دوره سند چشم‌انداز را بايد اجرايي كنيم و به دليل مطالبات مردم از نظام و ضرورت رقابت با كشورهاي ديگر اين موضوع يك پاسخ دارد و آن اين است كه بايد بتوانيم به پيشرفت و توسعه دست پيدا كنيم.

دكتر نوبخت ادامه داد: سياست ما اين است كه تمام امكانات كشور را بسيج كنيم تا از دانش و بهره‌وري برخوردار شويم. صادرات داشته باشيم و با كشورهاي منطقه روابط ايجاد كنيم كه اين رابطه ابزارها و اهرم‌هاي جهاني براي توسعه است و دولت بايد تلاش كند تا خود را كوچك كند تا از نفت كمتر بهره ببرد كه اين موضوع خلاصه اقتصاد مقاومتي است.

سومين برنامه از سند چشم‌انداز در يك شرايط متفاوت قرار است اجرا شود كه در اين شرايط بنابراين است كه به هشت درصد رشد اقتصادي برسيم.