از سوي دكتر مسجدي عنوان شد: تشريح محورهاي اصلي همايش ملي تببين برنامه ششم توسعه
تقويت رويكرد برون‌نگري و تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهاني، استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي و خصوصي در تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام داراي توجيه اقتصادي و استفاده موثر از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي در چرخه سرمايه‌گذاري از اهم رويكردها و سياست‌هاي برنامه ششم توسعه است.

دكتر فرخ مسجدي رئيس امور برنامه‌ريزي، آمايش سرزمين و محيط زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اعلام اين مطلب افزود: همايش تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه روز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال‌جاري در محل سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود، در كنار بررسي جهت‌گيري‌هاي اصلي برنامه ششم توسعه به تشريح وضعيت سرمايه‌گذاري، رشد و اشتغال هم مي‌پردازد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وي يكي ديگر از محورهاي اين همايش را تبيين سياست‌هاي پولي و ارزي عنوان كرد و گفت: در همين همايش مقايسه تحليلي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب با برنامه ششم توسعه و نيز تبيين فرآيند و تدوين برنامه در كارگروه‌هاي تخصصي و شوراي برنامه‌ريزي و نيز تبيين و استفاده از تجارب برنامه‌ريزي ساير كشورها در برنامه ششم توسعه انجام مي‌پذيرد.

دكتر مسجدي در ادامه گفت: در همايش مذكور در پانل‌هاي تخصصي در مورد بهبود محيط كسب و كار و مشاركت بخش‌هاي عمومي و خصوصي، انرژي، آموزش و پرورش و فناوري، سلامت، سياست داخلي و سرمايه اجتماعي، مديريت بخش عمومي و نظام مالي دولت هم بحث و گفت‌وگو خواهد شد.

وي ديگر محورهاي پيش‌بيني شده در پانل‌هاي تخصصي را صنعت و معدن و صنايع معدني، رفاه و توانمندسازي، مسكن، حمل‌ونقل و ترانزيت و نيز ارتباطات و فناوري اطلاعات بيان كرد و افزود: صاحب‌نظران و كارشناسان در اين پانل‌ها دانش و تجارب خود را در موضوعات عنوان شده مورد بحث و بررسي قرار و سازوكارهاي پيشنهادي خود را بيان خواهند كرد.