جلسه بررسی جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 97، در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و باحضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و ذیحسابان برگزار شد.این گزارش حاکیست با توجه به تزدیک شدن به پایان سال مالی و ضرورت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان، مدیران دستگاه های اجرایی گزارشی از میزان جذب و برنامه ریزی های صورت پذیرفته در جهت تحقق صد درصدی جذب اعتبارات سال 97 را به جلسه ارائه نمودند.

جهانشاهی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی در موعد مقرر خاطرنشان کرد در صورت پیش بینی عدم جذب توسط هر یک از دستگاه هی اجرایی و جلوگیری از برگشت اعتبارات ابلاغی به استان، نسبت به جابجایی تخصیص در چارچوب قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

در پایان جلسه مقررگرديد هريک از مديران و ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي پيگير جذب منابع در مهلت قانوني باقي مانده با رعايت ضوابط و مقررات بوده و نتايج آن را تا هفته آينده اعلام نمايند.