آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان شهید محلاتی- خیابان 22 بهمن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی-

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه- طبقه 3

 

تلفن تماس: 1135-31271121-056

 

فاکس:

 

پست الکترونیک: